Meldpunt Misbruik

Het Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties biedt hulp aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties en begeleidt hen eventueel bij de procedure naar de klachtencommissie. Met het oog op preventie geeft het Meldpunt informatie en advies.

Het Meldpunt is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Op de website vindt u meer over het hulpaanbod, de klachtenregeling en preventiemaatregelen. (zie ook Organisatiegids blz. 42)

Het Meldpunt: Internet:    www.meldpuntmisbruik.nl
E-mail:      info@meldpuntmisbruik.nl
Telefoon: 06-810 801 17 / 06-2005 44 52

Interne vertrouwenspersonen:

E-mail: vertrouwenspersoon@ommen-w.gkv.nl
Telefoon: 0529-453884