Jeugdraad en verenigingen 16+

Bijbelstudie

“Vrijdagavond vereniging 16+”

Om de twee weken op vrijdagavond is er een leuke en gezellige vereniging in de kerk, waarna er aansluitend, eens in de maand, in de SooS een thema-avond zal plaatsvinden, waar we met zijn allen naartoe gaan. Kom eens langs zonder verdere verplichtingen als je van een gezellige groep mét diepgang over het geloof wilt praten!

Contactpersoon:   Jarno Vogelzang                    Friesendorpstraat 7   tel. 06-15135112
E-mail: jarnovogelzang@live.nl

Jurrian Deuzeman                                                 Ferdinand Bolstraat 5        tel. 462255
E-mail: jurrian.deuzeman@gmail.com

 

G.V. “Morgenster”

Vergadert 2 maal in de maand op de donderdagavond in het Baken om 20.00 uur.
De groep bestaat uit jongvolwassenen vanaf 25 jaar.

Contactpersoon:   Rianne Lamberink                Dalmsholterweg 5                          tel. 451208
E-mail: jonkersrianne@hotmail.com