Commissies

Binnen de gemeente zijn diverse commissies werkzaam. Die zijn terug te vinden in de jaargids en misschien binnenkort via de app Scipio.

Organisten
G.A. Dunnewind; contactadres orgelzaken andredunnewind@gmail.com
A.H.J. Zuidema
R.J. Elsinga
W. Dijk
R. Volkerink

orgel3

Oudervereniging
Zie verder de eigen pagina.

Commissie van beheer
Zie verder de eigen pagina.

Commissie Vieringen tweede feestdagen
Voorzitter: vacant
Penningmeester: Minke Paarhuis
Leden: Elize Zieleman, Anneke Reedijk

Commissie aangepaste kerkdiensten
Contactpersoon: Jetty Olijve-Keuning E-mail: holijve@telfort.nl
Leden: Dinie Altena, Giny Stokvis-Slotman, Lianne Nijkamp-Willems, Edith Bouma, Edith Visscher-Bouma, Janneke Wienen

Ouderencomite
Voorzitter: B. Wieske-Admiraal
Secretaresse: F.J. Zwiers-Tempelman; foekjezwiers@hetnet.nl
Penningmeester: G. Reijnders-Hutten; rek.nr. NL02 RABO 0348 9365 67

Commissie Kerkomroep
Kerkomroep is het alternatief voor kerktelefoon. Er is hiervoor een plaatselijke werkgroep samengesteld vanuit 4 kerken in Ommen.

Namens onze kerken Ommen-Noord /Oost en Ommen-West zijn als contactpersoon vertegenwoordigd:
Voor Ommen-Noord/Oost:  L. Hekman Hammerweg 23  tel. 450450
Voor Ommen-West:  B. Kiffen  Baron Bentinckstraat 25 tel. 453799

Commissie Zending en Hulpverlening

Zie verder de eigen pagina.

YACHAD
Website: www.yachad.nl

Theologische Universiteitscommissie
Voorzitter        :
Penningm.     :   Johan Maasse, Voormars
Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnr. NL69 RABO 0305.3479.26