Commissies

Binnen de gemeente zijn diverse commissies werkzaam. Die zijn terug te vinden in de jaargids en misschien binnenkort via de app Scipio.

Organisten
A.H.J. Zuidema
R.J. Elsinga
W. Dijk
G.A. Dunnewind
R. Volkerink
H. van Pijkeren

orgel3

Oudervereniging
Zie verder de eigen pagina.

Commissie van beheer
Zie verder de eigen pagina.

Commissie Vieringen tweede feestdagen
Voorzitter: vacant
Penningmeester: Minke Paarhuis
Leden: Elize Zieleman, Anneke Reedijk

Commissie aangepaste kerkdiensten
Contactpersoon: Jetty Olijve-Keuning E-mail: holijve@telfort.nl
Leden: Dinie Altena, Giny Stokvis-Slotman, Lianne Nijkamp-Willems, Edith Bouma, Edith Visscher-Bouma, Janneke Wienen

Ouderencomite
Voorzitter: B. Wieske-Admiraal
Secretaresse: F.J. Zwiers-Tempelman; foekjezwiers@hetnet.nl
Penningmeester: G. Reijnders-Hutten; rek.nr. NL02 RABO 0348 9365 67

Commissie Kerkomroep
Kerkomroep is het alternatief voor kerktelefoon. Er is hiervoor een plaatselijke werkgroep samengesteld vanuit 4 kerken in Ommen.

Namens onze kerken Ommen-Noord /Oost en Ommen-West zijn als contactpersoon vertegenwoordigd:
Voor Ommen-Noord/Oost:  L. Hekman Hammerweg 23  tel. 450450
Voor Ommen-West:  B. Kiffen  Baron Bentinckstraat 25 tel. 453799

Commissie Zending en Hulpverlening

Zie verder de eigen pagina.

YACHAD
Website: www.yachad.nl

Theologische Universiteitscommissie
Voorzitter        :
Penningm.     :   Johan Maasse, Voormars
Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnr. 3053.47.926