Kerkbeheer

Voor het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw en van ‘Het Baken’ is per 1 januari 2005 het zelfstandige lichaam Kerkbeheer Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) Ommen in het leven geroepen
Het kerkgebouw, inclusief het orgel en de inventaris, en ‘Het Baken’, inclusief de inventaris, zijn het gezamenlijk eigendom van de Gereformeerde Kerk Ommen-Noord/Oost en van de Gereformeerde Kerk Ommen-West.

Contact:
Koster: Jan Hoeksema , tel: 0529-452165
Mailbox koster: koster@ommen.gkv.nl
Aanspreekpunt KB-bestuur: Evert-Johan Warner (voorzitter Kerkbeheer), tel: 0529-450647
Mailbox KB-bestuur: beheer@ommen.gkv.nl

Voor meer informatie: Download de kerkbeheergids 2021