Archivaris

Voor zowel Ommen-West als Ommen – Noord/Oost wordt het archief beheerd door

E. Sytsma