Alle berichten in Ongecategoriseerd

18 september 2021

Weekend 12 – 16 jarigen

Dag allen,

hierbij nog het laatste nieuws over het startweekend.

Allereerst is de locatie gewijzigd omdat we de kampeerboerderij alsnog konden annuleren.
De activiteiten vinden nu plaats op en in de buurt van het erf van de familie Schuurhuis, Hessenweg West 1 in Ommen.
We vertrekken dan ook niet meer gezamenlijk vanaf de kerk met auto’s, maar iedereen kan op eigen gelegenheid naar de familie Schuurhuis toe komen.

Op vrijdag 24 september verwachten we de derde en vierdejaars groepen om 18 uur bij de familie Schuurhuis. Rond 23 uur gaat iedereen weer richting huis.

Op zaterdag 25 september verwachten we de eerste en tweedejaars groepen om 13:30 uur (gewijzigde tijd!) bij de familie Schuurhuis, rond 18:30 uur gaat iedereen weer richting huis.

Wat hetzelfde gebleven is, is dat alles zich buiten afspeelt. Dus trek warme, niet te nette kleding aan!

De dienst op zondag 26 september begint om 10 uur.  We hebben voor de jeugd die meedoet met de activiteiten al een plek gereserveerd in de kerk, zelf aanmelden is dus niet meer nodig.
Voor anderen geldt: via de scipio-app zullen de nog beschikbare plekken opengezet worden, dus mocht je bij de dienst aanwezig willen zijn houdt dan de scipio-app in de gaten!

We hopen op een mooi startweekend samen!

Namens de voorbereidingscommissie:

Gerlinda Beumer

31 juli 2020

Kerkdiensten vanaf 12 juli:

Tot nadere afkondiging vinden er opnames van kerkdiensten plaats op zondag om 10:00 uur en om 19:00 uur. Deze diensten zijn ivm het Corona-virus alleen op uitnodiging bij te wonen. Het gaat om kerkdiensten georganiseerd samen met Ommen NO. U kunt de diensten volgen via kerkomroep.nl , via Youtube (GKV-Ommen) of via de bij de gemeenteleden in gebruik zijnde app “Scipio”.

13 maart 2020

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Beste gemeenteleden van GKv Ommen-Noord/Oost en -West,

Veel gemeenten vragen zich af welke maatregelen ze moeten nemen in verband met het coronavirus.

Gezien de berichtgeving van de overheid adviseert Steunpunt Kerkenwerk alle zondagse kerkdiensten met meer dan 100 bezoekers en/of gemeenteleden komende zondagen niet door te laten gaan. In ieder geval tot 31 maart.

Vanavond hebben we in een gezamenlijk overleg tussen beide kerken besloten om deze richtlijn te volgen. Dit betekent dat we het ingrijpende besluit genomen hebben komende zondagen geen erediensten te houden in Het Baken.

Juist in deze situatie vinden we het belangrijk een moment van bezinning te houden. Meer dan anders is er reden de Here aan te roepen en naar zijn Woord te luisteren. Dit moment van bezinning organiseren wij in de vorm van een korte meditatie en gebed. Deze zal voor komende zondag verzorgd worden door ds. C. van Dijk. Het idee is dat deze meditatie zaterdag wordt opgenomen, en later beschikbaar gesteld wordt.

We berichten u zaterdag rond 17:00 uur opnieuw met nadere uitleg. Ook zal eventuele nieuwe informatie op de website www.ommen.gkv.nl of via Scipio beschikbaar gesteld worden.

De komende weken trekken beide gemeenten samen op en zal alle informatie voor beide gemeenten gelden.

De verkiezing voor ambtsdragers, die komende zondag in GKv Ommen-West gepland was, wordt op een later tijdstip georganiseerd.

Zonder tegenbericht gaan de overige kerkelijke activiteiten in Het Baken gewoon door.

We nemen deze maatregelen in het vertrouwen dat God ook in deze bijzondere situatie voor Zijn kerk zorgt.

De Kerkenraden GKv Ommen-Noord/Oost en Ommen-West

24 februari 2020

Scipio en informatie

Op dit moment wordt de kerk app Scipio ingevoerd. Hieronder staat een demofilmpje. Kerkinformatie staat wekelijks in de Rondommer en/of wordt gepubliceerd op: Facebook Ommen West