Verbeter de kerk…

22 september 2017

Verbeter de kerk…

Zondagmorgen 24 september de laatste van vier diensten rond het bijbelboek Galaten. Deze keer gaat het over Galaten 6:1-6. ‘Verbeter de kerk en…’ is het thema.

Denk bij het verbeteren van de kerk niet aan het opknappen van het kerkgebouw of het veranderen van de kerkdienst. Het gaat over de mensen die samen de gemeente vormen, over de omgang met elkaar. Dat is het thema in heel de Galatenbrief.
We lazen deze brief zoals Luther het 500 jaar geleden deed. Samen met een gedeelte uit het evangelie. Voor Luther had deze brief grote betekenis. Ook wij hebben er in onze tijd veel aan.

Voor de kinderen begint deze zondag weer de BijbelKING. Tijdens de preek gaan de basisschoolkinderen in groepen naar verschillende ruimtes in de kerk waar ze het verhaal te horen krijgen op een manier die bij hen past. Na de preek komen ze weer terug in de kerk.

Als afsluiting zingen we nog één keer het lied van de maand september ‘Geef vrede door van hand tot hand’.

 1. Opening
  Welkom en mededelingen
  Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
  Psalm 86:2,4,5
  Tien geboden en samenvatting
  Gebed
  Psalm 39:5,7
  Psalm 24:4,5

  II. Dienst van het Woord
  Galaten 5:25-6:10 (tekst: vers 1-6)
  Matteüs 5:17,43-48,6:31-34
  Psalm 9:7,8
  Preek
  GK Gezang 167 Samen in de naam van Jezus (met tegenstem)

  III. Dienst der dankbaarheid
  Gebed
  Collecten

  IV. Heenzending
  LB Gezang 1014 Geef vrede door van hand tot hand
  Zegen en gezongen Amen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *