Tv-uitzending Ommen-West 2 oktober

26 september 2016

Tv-uitzending Ommen-West 2 oktober

Ieder jaar is de eerste zondag van oktober Israëlzondag. Dit jaar zendt de EO op zondag 2 oktober om 9.10 uur een kerkdienst uit vanuit de GKV Ommen-West.  Thema van de dienst is ‘Je oudste broer’ (Psalm 133).

Rosh Hashana

f92619341e43c92eb3488b17652fff6e1De dienst begint met het blazen van een sjofar (ramshoorn). Op de avond van 2 oktober begint het Israëlisch nieuwjaar (Rosh Hashana). Bij die gelegenheid wordt de ramshoorn geblazen (Numeri 29:1). Het is een signaal dat de feestmaand aanbreekt met grote verzoendag, loofhuttenfeest en vreugde der wet. De alarmerende toon van de ramshoorn heeft ook de bedoeling op te roepen tot verootmoediging en berouw als voorbereiding op de grote verzoendag. Het welkomslied sluit hierbij aan: Psalm 81:1,2,4,8. De psalmen worden gezongen uit het Liedboek.

Na het votum zingen we een medley van twee liederen. Het eerste is ‘Door de wereld gaat een woord’ (LB Gezang 802:1,2,3). De joodse melodie van het lied en de tekst verbinden ons met het joodse volk. Het tweede lied is LB Gezang 828:1,4,5, met in het laatste vers de woorden ‘Christenen looft hem met Abrahams kinderen samen’.

De wetslezing is deze keer uit Deuteronomium 6:4-9. Deze begint met de woorden die iedere synagogedienst klinken ‘Luister Israël: de HEER, onze God, de HEER, is de enige!’ (Sjema Jisraël). Het gebed wat hierop volgt is geïnspireerd op het joodse gebed ‘Avinu Malkenu’ wat in de synagoge gebeden wordt op Israëlisch nieuwjaar. Tijdens het gebed speelt de piano de melodie waarop Barbara Streisand dit lied gezongen heeft.

Je oudste broer

De verkondiging gaat over Psalm 133: Je oudste broer. De psalm wordt eerst voorgelezen en daarna zingen we de psalm in het Nederlands uit het Liedboek en in het hebreeuws: ‘Hine ma tov umanaim’. In de preek laat ds. Henk Siegers zien hoe mooi het is dat gelovigen uit het joodse volk en uit de niet-joden samen aan tafel zitten. Tijdens de preek zijn fragmenten te zien van de sedermaaltijd (pesach) opgenomen in Ommen. We sluiten dit deel van de dienst af met Psalm 87 uit het Liedboek.

Stad van vriend en vreemden

Na de preek volgt het gebed voor Israël en de andere volken, voor de kerk en voor de wereld. De predikant legt ons Gods zegen op. Als afsluiting bezingen we Jeruzalem als stad van vriend en vreemde, opnieuw een lied op een bekende joodse melodie.

Yachad

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Ommen-West heeft al jarenlang contacten in Israël. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Yachad.

EO

Zie ook de website van de EO.

Liturgie

israelzondag-liturgie

Geplaatst door met 1 reactie in Nieuws
1 comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *