Lied van de maand

Lied van de maand februari

Op weg naar Pasen komen we gaandeweg in een tijd van inkeer en bezinning. Dat is ook merkbaar als we samenkomen in onze kerkdiensten. Daarbij past een Frans gezang van Wilfred Monod ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht o Here’.

Het is een lied van verlangen naar de ontmoeting met God en naar een innige ervaring ervan. Jezus Christus is hierbij ons voorbeeld. Op de berg zonderde Hij zich af om alleen met God te zijn. Maar Hij vergat de mensen niet. Soms zie dat mensen die vol zijn van dat verlangen minder aandacht hebben voor de mensen om hen heen en hun problemen. Bij Christus –God en mens!- zie je beide: een intieme band met God, zijn Vader én oog voor de nood van zijn mede-mensen.

Het lied van de maand verwoordt het verlangen naar een intieme band met God én de bewogenheid met het lot van de medemens. De vloeiende gevoelige melodie geeft richting aan het verlangen waar het lied van zingt.

Maar Jezus weend’ en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwaalden waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd’le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Click hier voor een mooi luistervoorbeeld.