Jezus’ lijden onder verloochening

10 april 2017

Jezus’ lijden onder verloochening

Hoe kan het dat Petrus Jezus verloochent, terwijl hij een paar uur eerder zo fel beweerde dat hij dat nooit zou doen. Het is niet alleen een vraag voor Petrus, maar voor iedereen die het in de praktijk nog wel eens moeilijk vindt er voor uit te komen dat je in Jezus gelooft. Hoe kan het dat het dan zo tegenvalt?

Ik lees vanmorgen Matteüs 26:33-35, Jezus kondigt aan dat Petrus hem zal verloochenen. Het lijkt op de tekst waar ik gisteren over gepreekt heb: jullie zullen mij allemaal afvallen (vers 31-32). Maar vanmorgen gaat Jezus een stap verder. Ze laten hem niet alleen in de steek, één van hen, juist Petrus die de eerste was om hem te belijden, zal hem zelfs verloochenen. Met grote nadruk zal hij zeggen dat hij Jezus niet kent: ‘Ik Ken Die Man Niet’. Dat is het inderdaad: Petrus kende hem niet echt. Hij had drie jaar met Jezus opgetrokken. Maar hij kende de Man niet die zich voor zíjn zonde ter dood liet veroordelen.

Nog weer meer lijden voor Jezus. Hij verlangt beleden te worden, openlijk erkend. Het doet hem pijn verzwegen en verloochend te worden. Ik wil Petrus niet in de hoek zetten, maar op dit moment gaan mijn gedachten uit naar Jezus die deze pijn voor mij wilde dragen.

Ik denk er nog wat langer over na. Jezus wil erkend, beleden worden. Dat is wat hij van zijn gemeente verlangt. Ook wij kennen situaties waarin je niet de moed hebt Jezus te belijden. Wat kan je helpen Jezus te belijden zoals Jezus het verlangt? Ik denk weer aan Petrus. Hij kende ‘die man’ niet. Daar zit de sleutel: Jezus kennen. Hoe beter je hem ken, kent als je Redder, des te meer zal het je gewoon niet lukken om over hem te zwijgen.

Jezus kennen en zo zijn belijdende gemeente zijn.

 

Morgen lezen we verder in Matteüs 26. Jezus lijdt onder de slapheid van zijn leerlingen (vers 36-46)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *