Tussen ons: Jezus, God zelf

5 januari 2018

Tussen ons: Jezus, God zelf

Op 7 januari sluiten we de kersttijd af met een zondag die vol is van lof en aanbidding voor Jezus Christus. We zingen voor hem, luisteren naar een bijzonder moment uit zijn optreden en vieren zijn aanwezigheid in ons leven met brood en wijn. De morgendienst om 9.00 uur staat grotendeels in het teken van de viering van het avondmaal. De middagdienst om 14.30 uur is de start van acht leerdiensten over Jezus Christus.

’s Morgens voor de dienst gaan we een nieuw lied instuderen. Het heeft de opmerkelijke titel ‘-en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land‘. We vallen midden in een zin, midden in de rauwe werkelijkheid van geweld en haat. Dit lied, Gezang 997 uit het nieuwe liedboek is het lied van de maand januari. We zingen het in principe iedere morgendienst. Lees meer en beluister de melodie.

De preek gaat over de doop van Jezus (Matteüs 3:14).
Er is een kindmoment voor het avondmaalsgebed. Hierin wordt het plaatsvervangend lijden van Christus uitgelegd.
Gasten die het avondmaal mee willen vieren wordt verzocht zich vooraf even te melden bij de kerkenraad (zaal 2).

 1. Opening
  Mededelingen
  Oefenen LB Gezang 997
  Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
  Psalm 100
  LB Gezang 997:2,4 Ons mensenhart vol wrevel, drift
  Gebed
  Psalm 72:7,10
 2. Dienst van het Woord
  Matteüs 3:13-17
  Preek
  LB Gezang 524:2 Gij wilt niet als een onbeschreven blad
 3. Dienst van de tafel
  Gebed
  Collecten
  Avondmaalsformulier 1 (tot en met de ‘Bemoediging’)
  Kindmoment
  Gebed af te sluiten met GK 181d
  Apostolische geloofsbelijdenis
  Psalm 55:9
  Uitdeelwoorden
  Communie, zingen LB Gezang 377 Zoals ik ben en Opwekking 614 Zie hoe Jezus daar loopt
  Gebed
 4. Heenzending
  LB Gezang 705 Ere zij aan God de Vader
  Zegen en gezongen Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *