Oudervereniging en Jeugd 12-15

GEREFORMEERDE OUDERVERENIGING

Doel van de vereniging is het oprichten en in stand houden van de Gereformeerde Jeugdverenigingen voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar die lid zijn van de kerkelijke gemeenten van Ommen – Noord/Oost of Ommen – West.

Voorzitter : Margriet Brandwacht Albert Cuypstraat 20 tel. 455195
Secretaris : Rianne Zwarteveen Smitstraat 50 tel. 850367
E-mail: a.zwarteveen@ziggo.nl
Penn.m. : Marieke van der Vegt tel. 450541
Bankrekening NL55 RABO 0348 9366 80 t.n.v. Ouderver. Ommen

Bestuursleden : Carla Kompagnie tel. 463412

Lidmaatschap : van leden wordt verwacht dat ze jaarlijks de ouderbijdrage
en/of contributie overmaken naar het rekeningnummer.

DE JEUGDVERENIGINGEN

De verenigingen zijn ingedeeld naar leeftijd en heten dit jaar: Palm, Lelie, Aloë, Mirre, Nardus, Tamarisk, Olijf.

De verenigingen vergaderen 1 x in de 2 weken volgens rooster op donderdag en vrijdag, veelal tussen 19.00 – 20.00 uur, in Het Baken. Zij werken met de methode van Youth for Christ, genaamd Rock/Live/Stay Steady.

De leiders zijn in 2016/2017:

  • Corinde Dunnewind Weegbreestraat 32
  • René Brinkman Pieter de Hoochstraat 54
  • Dianne Grootens Emslandweg 7
  • Sonja Hekman De Ruyterstraat 47
  • Martijn Lamberink Dalmsholterweg 5
  • Marina Schuurman Zwaluwstraat 43
  • Henry Seigers Gerard Doustraat 25
  • Jenneke Veurink A.C. van Raaltestraat 1
  • Anne-Christie en Evert-Johan Warner Papaverstraat 19
  • Lisanne Willems Balkerweg 23a

De reserveleiders zijn bij het bestuur bekend.