Jeugdraad en verenigingen 16+

JEUGDRAAD

De Jeugdraad is een raad die overkoepelend beleid maakt voor het jeugdwerk met als doel geloofsopbouw te realiseren bij haar doelgroep: de jeugd van 4 tot 25 jaar.
De jeugdraad hanteert daarbij een herkenbare rode draad afgestemd op leeftijd.

Leeftijd   4 – 12 jaar  : Geloofsplezier!

Leeftijd 12 – 16 jaar   : Jezus leren kennen!

Leeftijd 17 – 25 jaar   : Kiezen voor Jezus!

De jeugdraad is actief binnen Ommen – West en Ommen – Noord/Oost.
De jeugdraad bestaat voor het seizoen 2017 – 2018 uit de onderstaande personen:

Voorzitter    : Martijn Lamberink
Secretaris    : Richard Verbeek          E-mail: jeugdraadgkvommen@gmail.com
Notulist(e)   : Lotte Bouwhuis
Leden          : Rik Olijve, André Douma, Sander Hartman, Martijn Wassing, Robert Lamberink en Robert van Veen.

 

BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN & JONGVOLWASSENEN (16 JAAR EN OUDER)

Seizoen 2017/2018

Voor de jeugd van 16 jaar en ouder zijn er in het komende seizoen Bijbelstudieavonden georganiseerd. Er zijn op diverse avonden mogelijkheden om hieraan deel te nemen.
Het vergaderseizoen loopt van september tot en met april. De uitnodigingen volgen in de meeste gevallen via e-mail.

In principe functioneert elke Bijbelsstudiegroep zelfstandig. Jaarlijks hebben de contactpersonen gezamenlijk overleg. Verder wordt er in dit overleg samengewerkt met de jeugdraad en de oudervereniging. Op deze wijze wordt er geprobeerd om naar behoefte van de jongeren en door jongeren gezamenlijke onderwerpen te kunnen behandelen.

Mocht je meer willen weten over alle Bijbelstudiegroepen, neem dan gerust contact op met één van de onderstaande personen.

“Vrijdagavond vereniging 16+”

Vergadert 2 maal in de maand op de vrijdagavond in het Baken om 20.00 uur.
Aansluitend zal zoveel mogelijk de soos geopend zijn. De groep bestaat uit jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar.

Contactpersoon:
Jarno Vogelzang                 Friesendorpstraat 7            tel. 450337                              E-mail: jarnovogelzang@live.nl
Jurrian Deuzeman              Ferdinand Bolsstraat 5       tel. 462255                            E-mail: jurrian.deuzeman@gmail.com

 

“Zondagavondvereniging Bro’s en Sis” onder coördinatie van Sander Hartman en Martijn Wassing

Vergadert elke 14 dagen op zondagavond bij de familie Hartman of Wassing thuis.
De groep bestaat uit jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar.

Contactpersoon:
Sander Hartman        Van Galenstraat 1                  tel. 06-13387619
E-mail: shartman@hartmaninstallatie.nl

Martijn Wassing         Lantheer 11                          tel. 06-46706514
E-mail: martijnwassing@gmail.com

Liesbeth Weelink        Van Galenstraat 9                          tel. 456945
E-mail: herman.weelink@hetnet.nl

G.V. “Morgenster”

Vergadert 2 maal in de maand op de donderdagavond in het Baken om 20.00 uur.
De groep bestaat uit jongvolwassenen vanaf 18 jaar.

Contactpersoon:   Rianne Lamberink      Dalmsholterweg 5                          tel. 451208
E-mail: jonkersrianne@hotmail.com