Zendingscommissie

Voorzitter       : J. Wieske, Roodborst 35, 7731 KT Ommen.
Secretaris      : J.R. Pos-Reedijk, Havik 66, 7731 LG Ommen 0529-453051 .
E-mailadres: jannekepos@gmail.com
Penningm.       : G. Lubbinge, Sperwer 59, 7731 KC Ommen.

Bijdragen kunnen gestort worden op bankrekeningnr. 3053.47.918. t.n.v. Commissie Z&H, GKV Ommen-West.
De kerk van Ommen draagt bij aan het werk van de zending op Papua, Indonesië. Dit gebeurt door een aantal kerken uit de regio en wordt georganiseerd door de Overijsselse Zendings Deputaten.

Het streefbedrag is € 30,00 per belijdend lid per half jaar.

Twee keer per jaar vindt u in uw postvak de acceptgirokaarten voor de betaling. Broeders en zusters die automatisch een bedrag overmaken, hoeven uiteraard geen gebruik te maken van de acceptgirokaarten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de leden van de Commissie Zending en Hulpverlening