Commissies

Organisten
A.H.J. Zuidema
R.J. Elsinga
W. Dijk
G.A. Dunnewind
R. Volkerink
H. van Pijkeren

orgel3

Commissie Wervende Gemeente
Deze commissie is een gezamenlijke activiteit van de GKv’s Ommen-Noord/Oost en Ommen-West.
zie verder de eigen pagina.

Oudervereniging
Zie verder de eigen pagina.

Commissie van beheer
Zie verder de eigen pagina.

Commissie Vieringen tweede feestdagen
Voorzitter: vacant
Notulist: Henriette Roddenhof; E-mail: henrietteroddenhof@gmail.com
Penningmeester: Minke Paarhuis
Leden: Elize Zieleman, Anneke Reedijk

Commissie aangepaste kerkdiensten
Contactpersoon: Jetty Olijve-Keuning E-mail: holijve@telfort.nl
Leden: Dinie Altena, Giny Stokvis-Slotman, Lianne Nijkamp-Willems, Edith Bouma, Edith Visscher-Bouma, Janneke Wienen

Ouderencomite
Voorzitter: B. Wieske-Admiraal
Secretaresse: F.J. Zwiers-Tempelman; foekjezwiers@hetnet.nl
Penningmeester: G. Reijnders-Hutten; rek.nr. NL02 RABO 0348 9365 67

Commissie Kerkomroep
Kerkomroep is het alternatief voor kerktelefoon. Er is hiervoor een plaatselijke werkgroep samengesteld vanuit 4 kerken in Ommen.

Namens onze kerken Ommen-Noord /Oost en Ommen-West zijn als contactpersoon vertegenwoordigd:
Voor Ommen-Noord/Oost:  L. Hekman Hammerweg 23  tel. 450450
Voor Ommen-West:  B. Kiffen  Baron Bentinckstraat 25 tel. 453799

Commissie Zending en Hulpverlening

 

Zie verder de eigen pagina.

YACHAD
Website: www.yachad.nl

Theologische Universiteitscommissie
Voorzitter        : Ruben Stelpstra, Steenuil 12,
Penningm.     :   Johan Maasse, Voormars
Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnr. 3053.47.926