Commissie Wervende Gemeente

Voorzitter     : ds. C. van Dijk (interim); tel. 466172
Secretaris    : E. Ekkelkamp-Brink, Herikstraat 32; tel. 455585  E-mail: ec@ommen.gkv.nl
Leden          : G.E. Geerds (tel. 463484),
C.C. van der Mooren – Kammeraat  (tel. 453665) en
T.R. Overweg-Eilander (tel. 852040)
A.E. Buitenhuis (tel. 457270)

De commissie is ingesteld door de kerkenraden van GKv Ommen – Noord/Oost en Ommen – West en heeft als taak om beide kerkenraden en gemeenten te dienen met:
Adviezen, Toerusting, Praktische handreikingen/’tools’ om persoonlijk en samen, toegewijd en vruchtbaar te (leren) werven voor Christus en zijn gemeente – zowel intern als naar buiten toe.

Voor ieder gemeentelid zijn er wel mogelijkheden om mee te doen.
Bij de verschillende activiteiten zijn heel uiteenlopende gaven nodig. Dat geldt voor wat er komt kijken bij het organiseren, praktisch voorbereiden en ondersteunen, en ‘invullen’ van:
–    Zomerproject Bijbelspeurtocht
–    het Kerstmarktproject 2017,
–    Marcus – of Filippenzencursus van ChristianityExplored ( 7 resp. 8 avonden, samen eten, persoonlijke aandacht). Op je bijbelstudievereniging of in een gemengde gespreksgroep.
–    Open kerk op Bissinghwoensdagen van 11-16 uur in de NH kerk, met Ontmoetingsdienst.

Zelf de Bijbel ontdekken? Of de link doorgeven?
Zie http://www.opkijken.nl/bijbelstudie/bijbelcursus/

De bijbelcursus is multimediaal – Ieder lesonderdeel bevat een filmpje dat aansluit bij de inhoud. Opkijken.nl is een product van LPB media.

WELKOM IN DE KERK

Vóór (en na) de kerkdiensten staan er gemeenteleden als gastvrouw of -heer bij de ingangen van het kerkgebouw, voor ieder die de kerkdienst bezoekt.
Gastvrijheid in de kerk is belangrijk. Een hartelijk welkom is voor jong en oud een belangrijke ‘binnenkomer’.

Dit is een initiatief van de Commissie Wervende Gemeente.
Wil je ook een periode gastvrouw of gastheer zijn?
Contactpersonen:
Noord/Oost:   Gerlinde Boerman         E-mail: gerry_v90@hotmail.com          tel. 795017
West:             Cathy van der Mooren   E-mail: cathy.mk@solcon.nl                tel. 453665