Website

Waarover kunt u met ons meedenken? Vanaf nu kunt u onderstaande personen mailen met tips en opmerkingen over de nieuwe sites. Bent u voorzitter of bestuurslid of wat dan ook van een vereniging of zo en wilt u straks graag zelf iets op de site kunnen plaatsen, mail ons dan even. We kunnen u rechten geven om op een bepaalde pagina van de site, zelf info te plaatsen. Zo kunnen ook wijkteams, wijken, kringen of miniwijken of hoe ze ook heten hun eigen pagina krijgen als ze dat willen. Als de pagina maar gebruikt wordt en niet star jaar in jaar hetzelfde er uit ziet.
Nog één voorbeeld ter verduidelijking. Lijkt het u/jou bijvoorbeeld leuk een kinderpagina (al dan niet binnen King) te verzorgen: stuur een mailtje aan één van de drie “beheerders”. Laat maar eens wat van je horen.

En bent u niet zo digitaal ingesteld, geen nood.

We blijven zorgen voor een goede communicatie via Rondommer, Jaarboekje, Beamwerk, Postvak en Kerkomroep. Het internet voegt er alleen maar het interactieve gedeelte aan toe en we weten dat er belangstelling is. De huidige site van West wordt bijvoorbeeld tussen de 400 en 500 keer per maand bezocht, via computer, mobiel of tablet. We horen graag van u.

Willem Havinga                willemhavinga@hotmail.com
Arie Kompagnie               akompagnie@kpnplanet.nl
Ben Kruitbosch                ommenwest@gmail.com

Natuurlijk zijn de sites ook mobiel goed te volgen. Op je telefoon of je Tablet.