Jeugddienstcommissie

De jeugddienstcommissie
De jeugddienstcommissie is opgezet om iets moois te maken van de jeugddiensten, maar dat kan niet zonder de nodige voorbereidingen. Door deze commissie worden de taken verdeeld en de diensten, samen met de dienstdoende predikant, voorbereid. Op deze manier hoopt de jeugddienstcommissie op een mooie dienst met speciale aandacht voor de jeugd, ter ere van onze God.

De jeugddienstcommissie bestaat nu uit de volgende personen:
Arjan Bouwmeester, Aron Douma, Anneke Reedijk en Jeroen Visscher.

Voorlopig aanspreekpunt is Arjan Bouwmeester; tel. 850810 of e-mail: aj.bouwmeester@ziggo.nl

De jeugddienstcommissie zal zich vooral op de jeugd richten via moderne communicatiemiddelen zoals Instagram, Facebook, Twitter enz.