Archivaris

Voor zowel Ommen-West als Ommen – Noord/Oost wordt het archief beheerd door

A.H.J. Zuidema
Reigerstraat 30, 7731 ZS Ommen
Tel.: 452965
E-mail: a.h.j.zuidema@hotmail.com