Alle berichten in Van de predikant

25 augustus 2015

Zon en maan, seizoenen, alles in Gods hand

IMG_2590

Een nieuw seizoen. De zomer loopt op zijn einde, dinsdag begint de herfstmaand september. De scholen zijn begonnen, volgende week houden we een startzondag (6 september) en over een paar weken klinkt de troonrede.

De seizoenen zijn een uitvinding van God. Daarover lezen we in Genesis 1:14. De schepping van ‘de lichten’. Ja, waarom worden de namen ‘zon’ en ‘maan’ niet genoemd in Genesis 1? Opmerkelijk. En waarom worden ze pas op de vierde dag geschapen, terwijl het licht al vanaf de eerste dag bestaat?

God wil ons inzicht geven in de tijd, zegt Prediker 3:11. Hij wil ons bemoedigen bij ons leven in de wisselende tijden en seizoenen. Dat doet hij ook door Genesis 1:14 e.v. Daarover gaat de preek van zondagmorgen 30 augustus.

In deze dienst starten we ook weer met een nieuw seizoen voor de bijbelking (nevendienst). Een nieuw seizoen: dat betekent dat een aantal kinderen voor het eerst niet meer naar de bijbelking gaat, maar iedere zondagmorgen de hele kerkdienst bijwoont. Ook daar besteden we aandacht aan in deze dienst. Niet dat we afscheid van ze nemen. Maar we willen ze als niet-meer-bijbelkingers verwelkomen in de kerk en wensen hen toe dat ze onder Gods zegen als jongeren in de kerk een goede plaats hebben. We zingen hen toe met het lied De Here zegent jou (Kinderopwekking 185).

De dienst wordt gehouden op 30 augustus om 9.00 uur in GKV Het Baken, Trompstraat 2 Ommen.

B 23 14 liturgie

Het lied na de genadeverkondiging ‘Alle eer en alle glorie’ (Liedboek 2013 Gezang 305) is hier te lezen en te beluisteren.

 

 

30 juni 2015

Zendingszondag 5 juli 2015

Sinds enkele weken zijn Peter Jan en Maaike de Vries met hun gezin in Ommen. In een interview op de site van IndonesiëMission vertellen ze over de laatste maanden in Sentani en Sinimburi. Hun verblijf in Ommen is voor ons aanleiding voor een zendingszondag. We doen dit zondagmiddag 5 juli 2015.

We beginnen met een korte kerkdienst met een preek onder het thema ‘Heel Christus’ wereld heel Christus’ boek’. Verder danken we de Heer voor het zendingswerk en bidden we om zijn zegen.

Liturgie:

B 27 23 liturgie

Na deze dienst geven Peter Jan en Maaike de Vries een presentatie over het werk onder de Korowai en zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud.

8 mei 2015

Verschillen in geloofsbeleving

20141116_142946000_iOSDe gemeente bestaat uit verschillende mensen. We zien er verschillend uit. Wat de één kan, kan de ander niet. We hebben verschillende karakters. Er is ook verschil in geloofsbeleving. Je hoeft maar rond te kijken in de kerk en je ziet het al. Zeker als je een aantal van die mensen wat beter kent. Met sommigen voel je je verwant als het gaat om de manier waarop je je geloof beleeft. Met anderen minder. Soms is het contact daardoor zelfs moeizaam. Ook in de kringen speelt dit.

De één is open, praat gemakkelijk over zijn of haar geloof en vindt dat ook belangrijk. Je gunt het de anderen ook, of sterker nog: je vindt dat zij het ook moeten doen. Een ander is geslotener een heeft wellicht moeite met de uitbundigheid waarop de ander zijn of haar geloof uit tijdens de gemeentezang of in een kringgesprek.

We lopen tegen verschillen aan en wij zijn niet de eersten. Als je de eerste brief van Johannes leest merk je dat ook Johannes er mee worstelde. Hij zag gemeenteleden met al hun verschillen. Hoe gaan ze daarmee om? Wat geeft Johannes ze mee?

Zondagmiddag 10 mei een leerdienst hierover.

 

In het eerste deel van de dienst zetten we de viering van het avondmaal voort.

L 27 01 liturgie

4 maart 2015

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon

IMG_4275Het voorjaar lijkt er aan te komen. Na de sneeuwklokjes zie ik in onze tuin nu ook primula’s en krokussen. Aan de kale takken van de bomen komen weer knoppen. En in de koude grond beginnen zaadjes te ontkiemen. Het doet me denken aan een lied van Jaap Zijlstra, wat in het Gereformeerd Kerkboek staat als Gezang 173 en ook in het nieuwe Liedboek een plaats heeft gekregen:

LB 220 Zoals een bloem Melodie

LB 220 Zoals een bloem vers 4

Een mooi lied om in het voorjaar te zingen, speciaal op de derde zondag in de veertigdagentijd. In de traditie heeft deze zondag de naam ‘oculi’ (ogen) gekregen, ontleend aan de openingspsalm ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’ (Pslam 25:7). We lezen het evangelie over de tempelreiniging (Johannes 2:13-22). Jezus legt de drukte in de tempel stil. Het huis van zijn Vader moet een huis van gebed zijn.

We zingen Gezang 173 zondagmorgen als inleiding op het eerste gebed. De melodie is vrij onbekend. Maar het kan ook gezongen worden op de melodie van Psalm 119, Gezang 153 en Gezang 174. Wij zingen het zondagmorgen op de melodie van Gezang 174.

12