Alle berichten in Van de predikant

26 maart 2017

Wees blij

Midden in de veertigdagentijd een moment om blij te zijn. De zondag draagt de naam ‘Laetare’, in het Nederlands ‘Wees blij’. Er wordt vaak gezongen uit Psalm 122 en gelezen over het broodwonder. We lezen dit verhaal uit Matteüs 14:15-21. Een verhaal om van te genieten. Duizenden mensen waren naar Jezus toegekomen. Als je alleen de mannen telde kwam je al op zo’n vijfduizend. Meestal lees je die aantallen niet, maar het geeft een indruk van de enorme aantrekkingskracht die Jezus had.

Een heerlijk moment tussen de pijn van de afwijzing, de dreiging van Herodes, en het medelijden met de vele zieken. Midden tussen dit alles creëert Jezus een wonder van verbinding. Iedereen gaat zitten in het gras en beleeft de verbondenheid van de maaltijd. Samen eten verbindt mensen aan elkaar. Het lokt gesprekken uit over alle kanten van het leven, van de meest alledaagse tot de allerdiepste dingen.

Dit is waar Jezus, op weg naar Jeruzalem, op uit is. Reken maar dat hij er van geniet vandaag overal gemeenten te zien samenkomen. Geniet met hem mee!

 

Morgen lezen we het vervolg, Matteüs 14:22-23

21 maart 2017

Waarom ik niet twijfel…

Hoe is het toch mogelijk dat miljoenen mensen geloven in een God die je niet kunt zien? Hoe kun je daar zeker van zijn? Terwijl ik kniel en mijn gedachten op Jezus probeer te richten kost het mij moeite. En toch ben ik zeker van hem. Matteüs 12:38-41 is voor mij een belangrijk stuk van het antwoord.

In een heftig gesprek geeft Jezus aan dat hij verwacht dat je hem erkent en aanvaardt als Redder. Je kunt niet neutraal blijven. Maar hoe kun je zeker van hem zijn?

Jona is het antwoord. Toen Jona na drie dagen in de ingewanden van een vis levend in Ninevé liep te preken kon niemand er om heen. Zo is het ook bij Jezus. Je kunt bij de verhalen van Jezus allerlei vragen houden. Maar als hij na drie dagen opstaat uit het graf dan is voor mij de twijfel voorbij of hij God is en of hij mijn Redder is.

Maar is het dan zo zeker dat Jezus uit de dood is opgestaan? Hebben zijn leerlingen het niet verzonnen? Uit hun verhalen blijkt dat zij het zelf niet konden geloven, maar er uiteindelijk niet omheen konden. Hun verhaal is volstrekt geloofwaardig: Jezus is echt opgestaan.

Ik richt mij op hem en bid om geloof. Voor mijzelf en voor jou.

 

Morgen komen we in een ander gesprek terecht: Matteüs 12:46-50