Alle berichten in Ongecategoriseerd

28 augustus 2018

Kerkproeverij 16 september 2018

De vakanties zijn voor de meesten van ons weer voorbij. Werken, school, sport, het begint allemaal weer. Iedere zondag ontmoeten veel christenen elkaar in hun kerkdiensten. Misschien kun je je daar weinig bij voorstellen. Het kan zijn dat je vroeger ging maar er mee gestopt bent. Nu er weer een nieuw seizoen begint zetten op 16 september honderden kerken hun deuren open om iets te proeven van de kerk in 2018.

Ook GKV Het Baken doet mee. Er worden die morgen twee diensten gehouden, om 9.00 en 11.00 uur.

21 maart 2017

Generale Synode 2017

~ Vergaderdata en agenda – klik op deze link

~ Moderamen verkozen – klik hier

~ Synodevergadering bijwonen? – aanmelden en info

~ Brochure met synodeonderwerpen

~ persbericht-buitenlanddagen in april 

persbericht-Interim-Raad van Toezicht TU Kampen

5 maart 2017

Paas Sing-In met Kinderkoor Kleurrijk

 

Maandag 17 april 2017 (Tweede Paasdag), organiseert Kinderkoor Kleurrijk een Paas Sing-In.

We gedenken dan het leven en sterven en de opstanding van Jezus.

Diverse muzikanten verlenen hun medewerking.

Aanvang 10:00 uur

Gkv Het Baken in Ommen

 

 

 

13 februari 2017

Generale synode 2017

~ Vergaderdata en agenda – klik op deze link

~ Moderamen verkozen – klik hier

~ Synodevergadering bijwonen? – aanmelden en info

~ Brochure met synodeonderwerpen

 

 

16 november 2016

Nieuwe site Kinderkoor Kleurrijk

 

Na enkele maanden voorbereiding is het dan eindelijk zover: met trots presenteren wij onze website!

www.kinderkoorkleurrijk.nl

Foto’s, nieuws, optredens en nog veel meer!

Ideeën of suggesties, ze zijn van harte welkom!

Kijk en geniet!

 

 

 

 

13 september 2016

TV-opname kerkdienst 25 september 9.00 uur

Ieder jaar is de eerste zondag van oktober Israëlzondag. Dit jaar zendt de EO op die zondag een kerkdienst uit vanuit de GKV Ommen-West. Deze dienst wordt opgenomen op zondagmorgen 25 september om 9.00 uur. Thema van de dienst is ‘Je oudste broer’ (Psalm 133).

Rosh Hashana

f92619341e43c92eb3488b17652fff6e1De dienst begint met het blazen van een sjofar (ramshoorn). Op de dag van de uitzending, 2 oktober, begint ’s avonds het Israëlisch nieuwjaar (Rosh Hashana). Bij die gelegenheid wordt de ramshoorn geblazen (Numeri 29:1). Het is een signaal dat de feestmaand aanbreekt met grote verzoendag, loofhuttenfeest en vreugde der wet. De alarmerende toon van de ramshoorn heeft ook de bedoeling op te roepen tot verootmoediging en berouw als voorbereiding op de grote verzoendag. Het welkomslied sluit hierbij aan: Psalm 81:1,2,4,8. We zingen alle psalmen uit het Liedboek omdat dit voor veel TV-kijkers vertrouwd is.

Na het votum zingen we een medley van twee liederen. Het eerste is ‘Door de wereld gaat een woord’ (LB Gezang 802:1,2,3). De joodse melodie van het lied en de tekst verbinden ons met het joodse volk. Het tweede lied is LB Gezang 828:1,4,5, met in het laatste vers de woorden ‘Christenen looft hem met Abrahams kinderen samen’.

De wetslezing is deze keer uit Deuteronomium 6:4-9. Deze begint met de woorden die iedere synagogedienst klinken ‘Luister Israël: de HEER, onze God, de HEER, is de enige!’ (Sjema Jisraël). Het gebed wat hierop volgt is geïnspireerd op het joodse gebed ‘Avinu Malkenu’ wat in de synagoge gebeden wordt op Israëlisch nieuwjaar. Tijdens het gebed speelt de piano de melodie waarop Barbara Streisand dit lied gezongen heeft.

Je oudste broer

De verkondiging gaat over Psalm 133: Je oudste broer. De psalm wordt eerst voorgelezen en daarna zingen we de psalm in het Nederlands uit het Liedboek en in het hebreeuws: ‘Hine ma tov umanaim’. In de preek laat ds. Henk Siegers zien hoe mooi het is dat gelovigen uit het joodse volk en uit de niet-joden samen aan tafel zitten. Tijdens de preek zijn fragmenten te zien van de sedermaaltijd (pesach) opgenomen in Ommen. We sluiten dit deel van de dienst af met Psalm 87 uit het Liedboek.

Stad van vriend en vreemden

Na de preek volgt het gebed voor Israël en de andere volken, voor de kerk en voor de wereld. De predikant legt ons Gods zegen op. Als afsluiting bezingen we Jeruzalem als stad van vriend en vreemde, opnieuw een lied op een bekende joodse melodie.

Yachad

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Ommen-West heeft al jarenlang contacten in Israël. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Yachad.

Liturgie/Opname

De opname is op zondagmorgen 25 september om 9.00 uur in GKV Het Baken, Tromstraat 2, Ommen. De liturgie is:

israelzondag-liturgie

 

25 augustus 2016

Startzondag 11 september

gebouw3Nu de vakanties voorbij zijn begint er een nieuw seizoen. Ook in de kerk. Zondag 11 september is de startzondag in de GKV Ommen. We houden die middag een gezamenlijke startdienst over het thema ‘Trouw’. Ds. Van Dijk preekt over Spreuken 3:3 ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze op je hart’. Het kinderkoor Kleurrijk werkt mee aan de dienst.

De dienst begint om 15.00 uur

fotografie-website-makenAl bij het binnenkomen van de kerk kunt u de resultaten van de fotowedstrijd zien. Een wedstrijd waaraan iedereen nog mee kan doen. De opdracht is: maak (of kies) een foto bij het thema ‘trouw’. U kunt uw foto tot en met 7 september digitaal sturen naar dehullu@gkv.nl. Het publiek bepaalt wie de prijs krijgt. Voor en na de dienst liggen er formulieren waarop u uw keuze kunt aangeven.

Na de dienst is er koffie waarna er verschillende workshops rond het thema zijn:

  • Buitenspelen voor de bovenbouw basisschool
  • Poppenkast
  • Schilderen
  • Kaarten op tafel
  • Een rondje rond de kerk, twee aan twee met een paar vragen om samen over te praten
  • Samen zingen

Het programma eindigt rond 17.00 uur met de prijsuitreiking van de fotowedstrijd, de presentatie van de schilderworkshop en het lied van de zangworkshop.

Zondag 11 september van 15.00 tot 17.00 uur in GKV Het Baken, Trompstraat 2, Ommen

De liturgie is:

liturgie

20 mei 2016

Verliefd op Het Baken?

B 22 09 Bruidspaar

Zondagmiddag de laatste van drie themadiensten over ‘Een lied voor Christus op de troon’. In iedere dienst stond een lied centraal om voor Chistus te zingen. Een psalm uit het oude testament die als loflied voor Christus op de troon mag dienen. Zo zongen we Psalm 47, 110 en 68. Deze keer is het loflied Psalm 45, een lied voor de koninklijke bruidegom. Het thema is ‘Verliefd op Het Baken?’

Evenals in de andere diensten uit deze serie is er weer een kindmoment. Deze keer over de bruidegom en de bruid. Naast onderwijs is er in deze diensten ook tijd ingeruimd voor lofprijzing: een lied voor Christus op de troon. We zingen onder andere het lied Vlammen zijn er vele uit het nieuwe liedboek. Ook het lied bij de opening komt uit het nieuwe liedboek: De vreugde voert ons naar dit huis.

De liturgie is:

B 22 09 liturgie

 

13 april 2016

Sfeerimpressie Concert Bazieoband en Kinderkoor Kleurrijk ‘daar word je blij van!’

De Bazieoband en Kinderkoor Kleurrijk hebben afgelopen zaterdagavond 9 april gezamenlijk een concert gegeven in Het Baken in Ommen. Joke Lambers, waarnemend dirigente van De Bazieoband en André Dunnewind, dirigent van Kinderkoor Kleurrijk, brachten samen met de zangers en zangeressen en de muzikanten de bezoekers in beweging. Er werd enthousiast meegezongen.

Zie onderstaande link voor een impressie  http://natuurlijkommen.nl/concert-bazieoband-en-kinderkoor-kleurrijk-daar-word-je-blij-van/

 

IMG_8226IMG_8281

 

 

 

 

IMG_8296

 

25 maart 2016

10256067_521753954600933_4061212709655943571_nPasen heeft iets van een explosie. Maar dan een explosie die niet doodt maar levend maakt. Zo vieren we het feest van de opstanding van Jezus:

Zaterdagavond 21.00 uur: Paaswake, thema ‘Ik sta op en ik ga’

Zondagmorgen 7.45 uur: Paasjubel op de begraafplaats aan de Laarmanshoek

Zondagmorgen 9.00 uur: Kerkdienst, thema ‘Pasen, een explosie van leven’

Zondagmiddag 14.30 uur: Kerkdienst, thema ‘Elke dag aan Pasen denken’