Ongecategoriseerd Archieven - GKV Ommen WestGKV Ommen West

Alle berichten in Ongecategoriseerd

6 maart 2018

Concert Kinderkoor Kleurrijk

Zaterdagmiddag 14 april 2018 geeft Kinderkoor Kleurrijk een concert samen met Marcel en Lydia Zimmer.

Het concert begint om 16 uur.

Het belooft een mooi concert met een afwisselend programma te worden.

Dit mag u niet missen!

Dus noteer alvast in uw agenda:

Zaterdag 14 april 2018 om 16 uur in GKV Het Baken.

9 januari 2018

Family en Kids Sing-In

Zondagavond 4 februari om 19:00 uur zal er een Family en Kids Sing-in georganiseerd worden in de GKV ‘Het Baken’ in Ommen.

Tijdens deze Sing-In zal het kinderkoor Kleurrijk nummers uit hun repertoire zingen afgewisseld met samenzang, ook zullen er diverse muzikanten hun medewerking hierbij verlenen.

Dus noteer 4 februari alvast maar in je agenda want het wordt een mooie avond.

 

20 november 2017

Lied van de maand december

21 maart 2017

Generale Synode 2017

~ Vergaderdata en agenda – klik op deze link

~ Moderamen verkozen – klik hier

~ Synodevergadering bijwonen? – aanmelden en info

~ Brochure met synodeonderwerpen

~ persbericht-buitenlanddagen in april 

persbericht-Interim-Raad van Toezicht TU Kampen

5 maart 2017

Paas Sing-In met Kinderkoor Kleurrijk

 

Maandag 17 april 2017 (Tweede Paasdag), organiseert Kinderkoor Kleurrijk een Paas Sing-In.

We gedenken dan het leven en sterven en de opstanding van Jezus.

Diverse muzikanten verlenen hun medewerking.

Aanvang 10:00 uur

Gkv Het Baken in Ommen

 

 

 

13 februari 2017

Generale synode 2017

~ Vergaderdata en agenda – klik op deze link

~ Moderamen verkozen – klik hier

~ Synodevergadering bijwonen? – aanmelden en info

~ Brochure met synodeonderwerpen

 

 

19 december 2016

18 januari 2017 – Stamppotbuffet op ouderenmiddag!

stamppotbuffet

16 november 2016

Nieuwe site Kinderkoor Kleurrijk

 

Na enkele maanden voorbereiding is het dan eindelijk zover: met trots presenteren wij onze website!

www.kinderkoorkleurrijk.nl

Foto’s, nieuws, optredens en nog veel meer!

Ideeën of suggesties, ze zijn van harte welkom!

Kijk en geniet!

 

 

 

 

13 september 2016

TV-opname kerkdienst 25 september 9.00 uur

Ieder jaar is de eerste zondag van oktober Israëlzondag. Dit jaar zendt de EO op die zondag een kerkdienst uit vanuit de GKV Ommen-West. Deze dienst wordt opgenomen op zondagmorgen 25 september om 9.00 uur. Thema van de dienst is ‘Je oudste broer’ (Psalm 133).

Rosh Hashana

f92619341e43c92eb3488b17652fff6e1De dienst begint met het blazen van een sjofar (ramshoorn). Op de dag van de uitzending, 2 oktober, begint ’s avonds het Israëlisch nieuwjaar (Rosh Hashana). Bij die gelegenheid wordt de ramshoorn geblazen (Numeri 29:1). Het is een signaal dat de feestmaand aanbreekt met grote verzoendag, loofhuttenfeest en vreugde der wet. De alarmerende toon van de ramshoorn heeft ook de bedoeling op te roepen tot verootmoediging en berouw als voorbereiding op de grote verzoendag. Het welkomslied sluit hierbij aan: Psalm 81:1,2,4,8. We zingen alle psalmen uit het Liedboek omdat dit voor veel TV-kijkers vertrouwd is.

Na het votum zingen we een medley van twee liederen. Het eerste is ‘Door de wereld gaat een woord’ (LB Gezang 802:1,2,3). De joodse melodie van het lied en de tekst verbinden ons met het joodse volk. Het tweede lied is LB Gezang 828:1,4,5, met in het laatste vers de woorden ‘Christenen looft hem met Abrahams kinderen samen’.

De wetslezing is deze keer uit Deuteronomium 6:4-9. Deze begint met de woorden die iedere synagogedienst klinken ‘Luister Israël: de HEER, onze God, de HEER, is de enige!’ (Sjema Jisraël). Het gebed wat hierop volgt is geïnspireerd op het joodse gebed ‘Avinu Malkenu’ wat in de synagoge gebeden wordt op Israëlisch nieuwjaar. Tijdens het gebed speelt de piano de melodie waarop Barbara Streisand dit lied gezongen heeft.

Je oudste broer

De verkondiging gaat over Psalm 133: Je oudste broer. De psalm wordt eerst voorgelezen en daarna zingen we de psalm in het Nederlands uit het Liedboek en in het hebreeuws: ‘Hine ma tov umanaim’. In de preek laat ds. Henk Siegers zien hoe mooi het is dat gelovigen uit het joodse volk en uit de niet-joden samen aan tafel zitten. Tijdens de preek zijn fragmenten te zien van de sedermaaltijd (pesach) opgenomen in Ommen. We sluiten dit deel van de dienst af met Psalm 87 uit het Liedboek.

Stad van vriend en vreemden

Na de preek volgt het gebed voor Israël en de andere volken, voor de kerk en voor de wereld. De predikant legt ons Gods zegen op. Als afsluiting bezingen we Jeruzalem als stad van vriend en vreemde, opnieuw een lied op een bekende joodse melodie.

Yachad

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Ommen-West heeft al jarenlang contacten in Israël. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Yachad.

Liturgie/Opname

De opname is op zondagmorgen 25 september om 9.00 uur in GKV Het Baken, Tromstraat 2, Ommen. De liturgie is:

israelzondag-liturgie

 

25 augustus 2016

Startzondag 11 september

gebouw3Nu de vakanties voorbij zijn begint er een nieuw seizoen. Ook in de kerk. Zondag 11 september is de startzondag in de GKV Ommen. We houden die middag een gezamenlijke startdienst over het thema ‘Trouw’. Ds. Van Dijk preekt over Spreuken 3:3 ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze op je hart’. Het kinderkoor Kleurrijk werkt mee aan de dienst.

De dienst begint om 15.00 uur

fotografie-website-makenAl bij het binnenkomen van de kerk kunt u de resultaten van de fotowedstrijd zien. Een wedstrijd waaraan iedereen nog mee kan doen. De opdracht is: maak (of kies) een foto bij het thema ‘trouw’. U kunt uw foto tot en met 7 september digitaal sturen naar dehullu@gkv.nl. Het publiek bepaalt wie de prijs krijgt. Voor en na de dienst liggen er formulieren waarop u uw keuze kunt aangeven.

Na de dienst is er koffie waarna er verschillende workshops rond het thema zijn:

  • Buitenspelen voor de bovenbouw basisschool
  • Poppenkast
  • Schilderen
  • Kaarten op tafel
  • Een rondje rond de kerk, twee aan twee met een paar vragen om samen over te praten
  • Samen zingen

Het programma eindigt rond 17.00 uur met de prijsuitreiking van de fotowedstrijd, de presentatie van de schilderworkshop en het lied van de zangworkshop.

Zondag 11 september van 15.00 tot 17.00 uur in GKV Het Baken, Trompstraat 2, Ommen

De liturgie is:

liturgie