Nieuws Archieven - Pagina 2 van 3 - GKV Ommen WestGKV Ommen West

Alle berichten in Nieuws

10 augustus 2015

Concert Familiekoor Ichthus

Woensdagavond in GKV Het Baken Ommen een concert van Familiekoor Ichthus uit Katwijk. De familie die al vele jaren op Camping Bergzicht in Ommen de vakantie doorbrengt en de kerkdiensten in Het Baken bijwoont biedt woensdagavond 12 augustus een zomerconcert aan. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, er is een collecte voor Redt een kind.

5 augustus 2015

EO Metterdaad over bijbelvertaalwerk Korowai

Foto-bij-2-5-Medium

Onze gemeenteleden Peter Jan en Maaike de Vries met hun vier kinderen wonen en werken in het Korowai-gebied op Papua (Indonesië). Peter Jan werkt met een team van Korowai aan de vertaling van de Bijbel. Maaike legt zich toe op de verbetering van de gezondheidszorg. Met hun gezin wonen ze een deel van het jaar in het Korowai-dorp Sinimburu en een deel van het jaar in de stad Sentani. EO Metterdaad maakte een reportage over hun werk die wordt uitgezonden op donderdagmiddag 6 augustus om 17.10 uur op NPO 2.

30 maart 2015

Registreren en Inloggen? Foto’s Dante Noord.

De foto’s die zondag 29 maart voor en na de morgendienst zijn getoond van het uitje van Dante Noord, zijn nu ook op de site te bekijken.

Maar wel door heel Nederland! Dat is niet zo erg, maar we zouden graag willen dat alle gemeensteleden zich registreren op de kerksite.

Dan kunnen we gemakkelijker bepaalde delen afschermen. Als u inlogt, komt er bijvoorbeeld onder het kopje “nieuws” boven in het menu, 00k wijknieuws tevoorschijn voor de drie wijken Dante Noord, Dante Zuid, Laarakkers en buitengebied. Dat is dan nieuws dat we alleen onder wijkgenoten / gemeenteleden willen verspreiden.

Registreren doet u eenmaal rechts bovenaan in het menu. Vul de gegevens in, in elk geval de verplichte, en klik op registreren. Daarna moet de registratie nog geactiveerd worden via het emailtje dat u krijgt (om het emailadres te controleren) en daarna zult u even moeten wachten tot de beheerder uw registratie ziet, hij controleert of u gemeentelid bent (anders kan nog iedereen zich registreren) en geeft u toegang tot het afgesloten deel van de site. Allemaal even doen!

Trouwens, de foto’s staat hier

25 maart 2015

Van de evangelisatiecommissie

Er is een pagina van de EC toegevoegd, bereikbaar via deze link, kijk eens naar de vraag over het zomerproject!

23 maart 2015

We-day 2015

Als bijbelstudiegroep vonden we hetlogo wel weer eens tijd voor een gemeentedag. Een dag waarop we samen als gemeente activiteiten doen die ons gemeente-zijn onderbouwen en verstevigen. Die hebben we gepland op zaterdag 30 mei 2015 en zal de hele dag beslaan. De locatie is dichtbij, namelijk op het terrein van Bergzicht. De organisatie ervan hebben wij op ons genomen en het is de bedoeling dat we volgend jaar het draaiboek door kunnen geven aan een andere groep/wijk/vereniging/commissie.

De gemeentedag komt er natuurlijk niet vanzelf, er is veel voorbereiding voor nodig. Daarom kan het zijn dat je gevraagd wordt om mee te helpen met een specifiek onderdeel of gewoon voor de extra paar handen die dan beschikbaar zijn. Vind je het leuk om te helpen, geef dat dan aan bij één van de organisatoren die onderaan te vinden zijn.

Via deze website kun je je inschrijven! Via Facebook kun je je niet inschrijven, alleen via deze site! Je kunt wel via Facebook anderen uitnodigen, we zijn er blij mee als je daar gebruik van maakt! Er zijn wel wat kosten aan verbonden als je ook de afsluitende barbecue wilt, we proberen de rest gratis te houden! We zien graag zoveel mogelijk gemeenteleden op 30 mei! Jong en oud is welkom!

Houd de media in de gaten voor de meest actuele informatie!

Jan en Arike Breukelman, Gerko en Inger Lubbinge, Marnix Smit, Hindrik en Daniëlle Jonker, David en Janneke Pos

19 februari 2015

Athanasius

Athanasius van Alexandrië

Athanasius van Alexandrië

Zondagmiddag een preek van onze oud-predikant Rob van Houwelingen naar aanleiding van  een minder bekend belijdenisgeschrift: de Geloofsbelijdenis van Athanasius. De komende weken zullen veel middagpreken gaan over de vraag wat we geloven, of beter gezegd: in wie we geloven. Als start een preek over God die drie-enig is en over Jezus die God en mens is.

Votum en groet

Zingen: Psalm 122: 1,2

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Lezing van Heidelbergse Catechismus Zondag 8 en Titus 4:3-7

Zingen: Liedboek 457: 1-4

Woordverkondiging naar aanleiding van de Geloofsbelijdenis van Athanasius:

Het katholieke geloof (artikel 1-2; 26-27; 40)

  1. … over de triniteit (artikel 3-25)
  2. … over de incarnatie (artikel 28-39)

Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 107: 1-4

Dankzegging en voorbede

Geloofsbelijdenis: Gereformeerd Kerkboek Gezang 179a in wisselzang

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 122: 3

Zegen

24 januari 2015

Afsluiting Marcuscursus Christianity Explored Ommen

Hoort zegt het voort!

Op de vorige cursusavond, 11 januari, hebben we meegedeeld dat de avond van 25 januari, a.s. zondag dus, niet door gaat in verband met de jeugddienst die om 19:00 uur begint. Het leek ons niet verstandig daar een Marcuscursus achteraan te gooien.

We hebben toen ook afgesproken dat we op 8 februari de laatste avond gaan houden, een beetje anders ingedeeld.
-We beginnen dan om 19:00 uur met een gezamenlijke warme maaltijd.

Er hebben zich 5 kooksters opgegeven en die komen allemaal met een pan warm eten naar de kerk.

Mw. van Dijk, Roelanda Vogelzang, Gerlinde Tepper, Liesbeth Weelink en Marrie Steenbergen. Ik zag de heerlijkste recepten langs komen!

-Na de maaltijd gaan we evalueren en vooral ook vertellen wat we met Christianity Explored Ommen van plan zijn in de komende jaren.

-Daarna gaan we de video: Kom en sterf, wat betekent het om Jezus te volgen, bekijken en hoofdstuk 7 in de groepjes afsluiten.

-Tot slot gaat om een uur of negen de Soos open.

Het is belangrijk dat je allemaal komt, al was het alleen maar opdat we niet met veel eten willen blijven zitten. Dus mocht je onverhoopt niet kunnen, wil je je dan via dit emailadres afmelden?

Goed weekend allemaal en tot zondag de 8e februari!

Namens het team CE-Ommen:

Ben Kruitbosch

21 januari 2015

We-day 30 mei 2015

savethedate

Geplaatst door met 1 reactie in Nieuws Lees meer →
2 januari 2015

4 januari: afsluiting kersttijd

B 27 01 knoppen

‘Een hoopvol begin’ thema van de verkondiging in de morgendienst, naar aanleiding van Kolossenzen 1:6

Zondag 4 januari sluiten we de kersttijd af. Voordat iedereen weer aan het werk of naar school gaat en het gewone leven weer begint houden we als GKV Ommen-West twee diensten met

-Lofprijzing

-Twee kerst-lezingen: Matteüs 2:1-12 en Johannes 1:1-18

-Avondmaal

Bezinning op de centrale plaats van Christus

In de dienst van 11 uur lezen we over het begin van de wereldwijde roem die Jezus ontvangt: de aanbidding door de magiërs uit het oosten (Matteüs 2:1-12). De verkondiging gaat over Kolossenzen 1:6 ‘Overal in de wereld draagt het (evangelie) vrucht en groeit het, ook bij u…’ Het is het begin van een serie preken over het leven met Christus vanuit Paulus’ brief aan de Kolossenzen.

Na afloop van de morgendienst is er de gelegenheid samen koffie te drinken en elkaar Gods zegen in het nieuwe jaar toe te wensen.

In de dienst van 16.30 uur lezen we het kerstevangelie uit Johannes 1:1-18 en Zondag 1. Het is een leerdienst over de centrale plaats van Christus.

Thema: Christus centraal?

-Christus of God?

-En de Vader dan?

-En de Geest dan?

-Welke Christus?

In de beide diensten wordt het avondmaal gevierd. We nodigen gasten uit om het avondmaal met ons mee te vieren. U wordt verzocht zich dan vooraf te melden bij de kerkenraad in zaal 2.

 

Liturgie morgendienst 11.00 uur

Welkom

Mededelingen

Psalm 108:1

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 72:1,8

Wet Exodus 20:1-17 en Matteüs 22:37-40

Geref. Kerkboek Gezang 170:1,2,3 Vaste rots van mijn behoud

Gebed

Genadeverkondiging Johannes 3:16

Geref. Kerkboek Gezang 147:1,3 Maak muziek voor God de Vader

Matteüs 2:1-12

Psalm 72:5,6,10

Kolossenzen 1:1-11 (tekst: vers 6)

Verkondiging

Liedboek 2013 Gezang 517: 1,3 Christus uit God geboren

Gebed

Collecten

Avondmaalsformulier 3

Apostolische geloofsbelijdenis

Geref. Kerkboek Gezang 141:3

Tijdens de communie Liedboek Gezang 440 Ik heb de vaste grond gevonden en 460 Loof de Koning

Gebed

Opwekking 354 Glorie aan God

Zegen

 

Liturgie middagdienst 16.30 uur

Welkom

Mededelingen

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 148:1,5

Gebed

Johannes 1:1-18

Avondmaalsformulier 4

Preek, tijdens preek Zondag 1 lezen

Belijdenis:

Geref. Kerkboek Gezang 161:1,2,3 Heer U bent mijn leven

Apostolische geloofsbelijdenis

Geref. Kerkboek Gezang 161:4

Gebed

Collecten

Geref. Kerkboek Gezang 108 Halleluja, eeuwig dank en ere

Zegen

 

Epifanie

6 januari wordt in de christelijke traditie gevierd dat de magiërs uit het Oosten Jezus kwamen aanbidden. Deze dag wordt Epifanie genoemd. In het nederlands ook wel ‘Drie-koningen’. In de praktijk wordt dit meestal verplaatst naar de eerste zondag na 1 januari, in dit geval 4 januari. Dit feest is de afsluiting van de kersttijd.

24 december 2014

Altijd weer die zonde…

HC 22 02 logoGod is goed. Zo goed dat hij ons alles wil vergeven wat we tegen zijn wil doen.

Daarmee zeg je iets moois over God. Maar als je het steeds zegt, heb je dan niet een te negatief beeld van jezelf en de mensen om je heen?Zijn we zo slecht dat vooral vergeving belangrijk voor ons is? Kwéék je daarmee ook niet een negatie beeld van jezelf en de anderen: je bent zondig en het zal nooit wat worden met jou. Bij sommigen van ons geeft Gods genade voor zondaren veel blijdschap en verwondering. Anderen merken bij zichzelf dat ze daar moeite mee hebben.

Binnenkort wil ik hier in een tweetal preken op ingaan. In de middagdiensten van 11 en 18 januari. Daarbij wil ik graag recht doen aan de moeite die op dit punt ervaren wordt. Daarom houden we op maandagavond 5 januari een voorgesprek.

Het is een gesprek om naar elkaar te luisteren en in een veilig klimaat uit te wisselen wat moeilijk kan zijn bij de aandacht voor de zonde in kerk en geloofsleven. Het maakt niet uit of er twee mensen komen of vijftig. Als iedereen maar bereid is om eerlijk naar elkaar te luisteren.

Het gesprek is op maandagavond 5 januari om 20.30 uur in Het Baken.

Lees meer over het preekvoorbereidingsgesprek dat inmiddels gehouden is en de eerste preek.