Alle berichten in Nieuws

8 maart 2018

Rectificatie jeugddienst en aangepaste dienst


Een foutje in De Rondommer van deze week. Excuses!
Op 25 maart om 19.00 uur is er een jeugddienst en op 8 april om 15.00 uur een dienst, aangepast voor mensen met een beperking.

30 mei 2017

Ds. Simon uit Jeruzalem komt om….

PERSBERICHT VAN YACHAD en GKV OMMEN-WEST. 

Predikant uit Jeruzalem komt om . 

OMMEN – De predikant Anthony Simon uit Jeruzalem is in de nacht van 29 op 30 mei in Irak om het leven gekomen kort nadat hij er het evangelie had verkondigd. Voor zover het nu lijkt gaat het om een ongeluk, niet om een aanslag. 

Anthony Simon (1964) was predikant van de Kolba’Midbargemeente in Jeruzalem, dat staat voor ‘stem in de woestijn’.  Ds Simon voelde zich echt een roepende in de woestijn, en was zeer gedreven het evangelie dat er alleen redding is in Jezus Christus, aan iedereen te verkondigen, allereerst aan zijn volksgenoten in Israël. De laatste jaren reisde hij ook vaak naar Irak, om daar concrete hulp te bieden en van Christus te getuigen.

Het is verdrietig en voor ons onbegrijpelijk dat hij juist daar om het leven is gekomen. Een groot verlies, allereerst en vooral natuurlijk voor zijn vrouw Donna en hun kinderen – onze gedachten gaan nu naar hen uit, en wij dragen hen op aan de God van Abraham, Isaak en Israel, en bidden hen de shalom van Christus toe.

Zijn sterven is eveneens een groot verlies voor de evangelieverkondiging onder Jood en heiden, en ook daarom voor ons zo onbegrijpelijk. Anthony was de drijvende kracht achter de Kolba’Midbargemeente en het in woord en daad getuigen van de liefde van Christus in Jeruzalem en daar buiten.

Als Yachad en kerk van Ommen-West hebben we de afgelopen jaren veel en intensief contact gehad met ds Simon; hij is meerdere keren in Nederland geweest om voorlichting te geven en voor te gaan in kerkdiensten o.a. in Ommen. En juist onlangs nog is een delegatie van ons bestuur bij hem op bezoek geweest in Jeruzalem, om het contact te onderhouden en elkaar te bemoedigen. Een aantal van zijn projecten is, met hulp vanuit de classis Ommen, in de afgelopen jaren door Yachad ondersteund.

Ds Anthony Simon had een heel eigen stijl van verkondiging: heel direct en confronterend. Hij sprak iedereen die hij onderweg tegenkwam aan. Dat leverde vaak gesprek op, niet zelden ook discussie. Zijn methode werd niet door iedereen geaccepteerd en gewaardeerd. Maar zijn werkkracht en geestdrift kwamen voort uit ware liefde voor de Heer en de medemens.

We gedenken Anthony Simon in dankbaarheid aan zijn Heer en Koning.

We bidden om shalom over Israël.

Aanstaande zondag, 4 juni, besteden we in de dienst van 9.00 uur aandacht aan het overlijden van ds. Tony Simon.

 

25 februari 2017

Van het ouderencomité

 

Op 22 februari hebben we met 45 personen kunnen genieten van praatjes en plaatjes over Urk. Dhr. Jaap Bakker liet ons heel wat dia’s zien. We namen een kijkje in de historie van Urk, maar ook het heden kwam aan bod. We keken in straatjes en stegen en zelfs in de huisjes en onder beddesteden waar de bonen in het zout een plekje kregen vroeger.

Jaap bracht heel goed de afhankelijkheid en de onafhankelijkheid van de Urkers naar voren. Trots op hun eiland en haar bewoners maar ook afhankelijk van God hun vader. En als je dan hoort hoe soms vissersfamilies getroffen werden door dood op zee, een zeemansgraf, een begrafenis zonder overledene, dan kwam het leed duidelijk op je af. Nu is Urk zeer welvarend (letterlijk en figuurlijk) maar er is in het verleden ook veel armoe en leed geleden. We hebben een fijne middag gehad en konden Jaap dan ook van ganser harte bedanken.

En als u alvast een beetje met ons in het voren wilt kijken: woensdag 12 april houden we onze paasviering. Samen zingen, luisteren naar Gods Woord en mooie gedichten. Afgesloten met een heerlijke Paas-brood-maaltijd. Onthoud die datum vast.

Namens het ouderencomité, Ben Kruitbosch.

11 januari 2017

Haak es an of brei es mee!

haken

Woensdag 15 februari 19:30 in het Baken. Dan is het weer zover! Welkom!

Truus Kruitbosch, Carla Snel.

11 januari 2017

Woensdag 18 januari koffieochtend in Het Baken

koffie

Aanstaande woensdag 18 januari is van 10.00 – 12.00 uur de eerste koffieochtend in Het Baken! Heeft u de datum al genoteerd? Neemt u gerust uw
buurman/buurvrouw of uw vriend of vriendin mee. Mensen uit de omgeving van de kerk worden dmv een flyer uitgenodigd om te komen.
We willen in Het Baken een plek creëren waar we in een gezellige en
ontspannen sfeer elke derde woensdag van de maand elkaar ontmoeten. Zo willen we ook kerk zijn in de buurt en iets betekenen voor de mensen om ons
heen. Een gezellig praatje of een goed gesprek, samen een spelletje doen of creatief bezig zijn. Gewoon elkaar ontmoeten en aandacht hebben voor elkaar, dat is
wat we voor ogen hebben. Uiteraard hoort daar koffie of thee met iets lekkers bij. Per ochtend zijn twee vrijwilligers nodig die als gastheer/gastvrouw optreden.
Dan moet je denken aan het inrichten van de ruimte, de mensen ontvangen, koffie schenken, gesprekken hebben, een spelletje doen en na afloop de boel  natuurlijk weer opruimen. De koffieochtend is van 10.00 – 12.00 uur. Dus voor de vrijwilliger zal het zijn van 09.30 – 12.30 uur.
We hebben al enkele aanmeldingen binnen maar we kunnen nog wel meer hulp gebruiken. Wil je meehelpen? Geef dit dan telefonisch of per mail aan ons door.
We zijn benieuwd naar je reactie.
Arend Jan Poelarends, Tel. 456319. E-mail: aj_poelarends@hotmail.com
Wessel Rozema, Tel. 06-12502889. E-mail: wmrozema@kpnmail.nl

19 december 2016

18 januari 2017 – Stamppotbuffet op ouderenmiddag!

stamppotbuffet

7 november 2016

Facebook pagina duurzaamheidswerkgroep.

Kijk eens op Zuunig an Ommen  een nieuwe pagina op facebook van de werkgroep duurzaamheid.

26 september 2016

Tv-uitzending Ommen-West 2 oktober

Ieder jaar is de eerste zondag van oktober Israëlzondag. Dit jaar zendt de EO op zondag 2 oktober om 9.10 uur een kerkdienst uit vanuit de GKV Ommen-West.  Thema van de dienst is ‘Je oudste broer’ (Psalm 133).

Rosh Hashana

f92619341e43c92eb3488b17652fff6e1De dienst begint met het blazen van een sjofar (ramshoorn). Op de avond van 2 oktober begint het Israëlisch nieuwjaar (Rosh Hashana). Bij die gelegenheid wordt de ramshoorn geblazen (Numeri 29:1). Het is een signaal dat de feestmaand aanbreekt met grote verzoendag, loofhuttenfeest en vreugde der wet. De alarmerende toon van de ramshoorn heeft ook de bedoeling op te roepen tot verootmoediging en berouw als voorbereiding op de grote verzoendag. Het welkomslied sluit hierbij aan: Psalm 81:1,2,4,8. De psalmen worden gezongen uit het Liedboek.

Na het votum zingen we een medley van twee liederen. Het eerste is ‘Door de wereld gaat een woord’ (LB Gezang 802:1,2,3). De joodse melodie van het lied en de tekst verbinden ons met het joodse volk. Het tweede lied is LB Gezang 828:1,4,5, met in het laatste vers de woorden ‘Christenen looft hem met Abrahams kinderen samen’.

De wetslezing is deze keer uit Deuteronomium 6:4-9. Deze begint met de woorden die iedere synagogedienst klinken ‘Luister Israël: de HEER, onze God, de HEER, is de enige!’ (Sjema Jisraël). Het gebed wat hierop volgt is geïnspireerd op het joodse gebed ‘Avinu Malkenu’ wat in de synagoge gebeden wordt op Israëlisch nieuwjaar. Tijdens het gebed speelt de piano de melodie waarop Barbara Streisand dit lied gezongen heeft.

Je oudste broer

De verkondiging gaat over Psalm 133: Je oudste broer. De psalm wordt eerst voorgelezen en daarna zingen we de psalm in het Nederlands uit het Liedboek en in het hebreeuws: ‘Hine ma tov umanaim’. In de preek laat ds. Henk Siegers zien hoe mooi het is dat gelovigen uit het joodse volk en uit de niet-joden samen aan tafel zitten. Tijdens de preek zijn fragmenten te zien van de sedermaaltijd (pesach) opgenomen in Ommen. We sluiten dit deel van de dienst af met Psalm 87 uit het Liedboek.

Stad van vriend en vreemden

Na de preek volgt het gebed voor Israël en de andere volken, voor de kerk en voor de wereld. De predikant legt ons Gods zegen op. Als afsluiting bezingen we Jeruzalem als stad van vriend en vreemde, opnieuw een lied op een bekende joodse melodie.

Yachad

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Ommen-West heeft al jarenlang contacten in Israël. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Yachad.

EO

Zie ook de website van de EO.

Liturgie

israelzondag-liturgie

16 september 2016

Jeugddienst over eenzaamheid 25 september

week-tegen-de-eenzaamheid-2

Van 22 september tot 1 oktober is de week tegen de eenzaamheid. Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen. Het is een persoonlijke beleving. Sommigen kennen dit gevoel heel sterk. Het kan zijn omdat je weinig contacten hebt. Het kan ook zijn dat er wel mensen om je heen zijn, maar dat je geen echte verbondenheid ervaart. Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijden. Meer over de week tegen de eenzaamheid is te vinden op samentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid

In de week tegen de eenzaamheid worden veel activiteiten georganiseerd. Eén van deze activiteiten is een een jongerendienst in de GKV Het Baken Zondagavond 25 september om 19.00 uur. Voorganger is ds. Sijtze de Bruine uit Balkbrug. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bert Groothedde op de vleugel.

week-tegen-de-eenzaamheid

6 november 2015

Klimaatwandeling

Deze foto’s laten wel zien dat de klimaatloop een groot succes was. En wat een mooi weer, en wat een mooi landschap, en wat een fijn gezelschap, en…..

IMG_0749

IMG_0747 IMG_0746 IMG_0745 IMG_0744

klimaatwandeling

Klimaatwandeling op zaterdag 28 november 2015  

Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse
klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Het doel van de conferentie is een nieuw
klimaatakkoord te bereiken. Een nieuw klimaatverdrag is belangrijk voor onze kinderen: we willen
niet dat zij te maken krijgen met extreme weersverandering of een sterk stijgende zeespiegel. Om
onze stem te laten horen via (sociale) media, persoonlijk op een leuke manier bij het thema
betrokken te raken, organiseren we een klimaatwandeling.  Arend Spijker, boswachter van het
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, zal onze gids zijn. We verwachten belangstelling uit de hele
regio, zeg het voort!

De klimaatwandeling start om 8.30u bij ‘het Baken’, Trompstraat 2 in Ommen. De wandeling gaat van
Ommen via de zuidkant van de Vecht naar het pittoreske Vilsteren en  via Varsen aan de noordkant
van de Vecht terug, een afstand van ca. 20 km.
We lopen richting Vilsteren, eerst door landgoed het Lear. Daarna steken we de Regge over en gaan
we over allerlei binnendoor paadjes naar Vilsteren.  Uiteindelijk komen we bij de stuw in de Vecht.
Daar is Waterschap Groot Salland bezig met het graven van een nevengeul. Michiel van Willigen zal
uitleggen waarom het belangrijk is dat deze nevengeul er komt en een link leggen met duurzaamheid
en klimaat. Daarna steken we de stuw over en komen we aan de noordkant. Hier gaan we bij de fam.
Schutte onze zelf meegenomen lunch gebruiken en wie weet is er een verassing…
Daarna lopen we via de noordkant van de Vecht weer richting Ommen, ook hier komen we door en
langs prachtige natuurgebieden zoals het Varsenerveld. We proberen uiterlijk rond 17.00 uur weer in
Ommen te zijn. Waar we het gezamenlijk afsluiten in ‘het Baken’.
Iedereen is welkom om mee te lopen op 28 november,  om 08.30 uur in Ommen.

Graag aanmelden bij Arend Spijker, arendspijker@hotmail.com / 06 21266680.
Ook is een verkorte versie mogelijk, kom dan om 12.00 uur naar stuw Vilsteren (parkeren nabij
conferentiecentrum Mooirivier, Oude Oever 10, Dalfsen). Na de rondleiding rond de stuw en gebruik
van uw zelf meegebrachte lunch, bent u om 13.30 uur weer terug bij uw auto.
Namens de commissies duurzaamheid van de GKV Ommen en de CGK Zwolle.