Acht leerdiensten over Jezus Christus

5 januari 2018

Acht leerdiensten over Jezus Christus

Jezus Christus, wie is Hij, wat deed Hij en wat doet Hij? Over hem gaan acht leerdiensten in GKV Het Baken, iedere zondagmiddag in januari en februari. Tegelijk met deze serie leerdiensten wordt in alle catechisatiegroepen over Jezus Christus gesproken en verschijnt in kerkblad De Rondommer een leesrooster dat inzicht geeft in de vier levensverhalen van Jezus (de vier evangeliën).

Op 7 januari start de serie met een avondmaalsviering. In de middagviering staan we stil bij de betekenis van de naam Jezus, ‘verlosser’. Wat houdt die verlossing in? Welke kanten zitten er aan? De dienst vormt een introductie op de volgende zeven diensten.

7 januari Inleiding: Jezus=… (Zd 11)
14 januari Geboorte, God/mens (Zd 14)
21 januari Doop, Geest, optreden (Zd 12)
28 januari Meer dan een aanbod (DL 2)
4 februari Lijden en sterven (Zd 15,16)
11 februari Opstaan met Hem (Zd 17)
18 februari Hemelvaart, regering (Zd 18,19)
25 februari Jezus is Heer (Zd 13b) 

De diensten in januari zijn om 14.30 uur (en om 16.30 uur voor Ommen-Noord/Oost), de diensten in februari zijn gecombineerde diensten van Ommen-West en Noord/Oost) en worden gehouden om 15.00 uur.

De liturgie van de eerste dienst op zondagmiddag 7 januari 14.30 uur:

 1. Opening
  Welkom
  Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
  Opwekking 790 God is mijn Herder
  Matteüs 16:13-17
  Gebed
  Psalm 109:9,14
 2. Dienst van de tafel
  Avondmaalsformulier 3
  Gebed
  Uitdeelwoorden
  Communie
  Psalm 16:1,3
 3. Leerdienst
  Preek met interactieve momenten en lezing van zondag 11
  Geloofsbelijdenis:
  Zondag 1
  LB 939 Op U alleen
 4. Dienst der dankbaarheid
  Gebed
  Collecten
 5. Heenzending
  Opwekking 354 Glorie aan God
  Zegen en gezongen Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *